Bwyty Mawddach Restaurant
Ifan Dunn and Ivan

Ifan Dunn

Cafodd Ifan ei fagu ar fferm Maesygarnedd yn Llanelltyd. Datblygodd ei awydd i goginio trwy weithio mewn bwytai o gwmpas Dolgellau. Symudodd i Gaerdydd yn 1997 i ddatblygu ei sgiliau fel cogydd, gan helpu Bwyty Davenditos ennill gwobr yr AA - Bwyty Gorau yng Nghymru 2001-02. Llwyddodd hefyd i ennill Cogydd Ifanc Gorau Cymru yn 2003 a chyflwynodd eitemau coginio ar raglenni teledu i S4/C.

Ar ôl deng mlynedd o ddatblygu ei sgiliau coginio yng Nghaerdydd penderfynodd Ifan agor ei fwyty ei hun ar fferm y teulu yn ôl yn Llanelltyd. Gweithiodd Ifan a'r teulu'n galed er mwyn trosi sgubor yn adeilad ar gyfer y Bwyty ac agorwyd Bwyty Mawddach yn Rhagfyr 2007.

Mae Ifan yn gweithio fel prif gogydd Bwyty Mawddach, gydag Amelia, ei gymar, yn gweithio fel rheolwraig y Bwyty. Mae bwydlen Ifan yn rhoi pwyslais ar gynnyrch lleol, ffres gan gynnwys ŵyn wedi'u magu ar fferm y teulu gan ei frawd Will. Mae gweddill y cynnyrch sy'n cynnwys cig eidion, porc a llysiau ffres, ar gael trwy rwydwaith o ffermwyr lleol.