Bwyty Mawddach Restaurant

Drwy gyfuno cynllunio traddodiadol a chyfoes gyda golygfa ddigymar dros foryd Mawddach a mynyddoedd Cader Idris, mae Bwyty Mawddach yn cynnig profiad bwyta eithriadol.

Dathlwch y Nadolig a Noson
Galan yn Bwyty Mawddach!

Archebwch nawr ar gyfer Partis Nadolig,
Cinio Diwrnod Nadolig a Noson Galan.

I archebi cwblhewch ein ffurflen holi os gwelwch yn dda neu ffoniwch (01341) 421 752.

Hysbysiad

Dros y gaeaf bydd y Bwyty ar agor nos Wener, nos Sadwrn ac i cinio dydd Sul. I ymholi am Noson Galan neu tocynnau anrheg ffoniwch neu ebostiwch ni.