Bwyty Mawddach Restaurant

Drwy gyfuno cynllunio traddodiadol a chyfoes gyda golygfa ddigymar dros foryd Mawddach a mynyddoedd Cader Idris, mae Bwyty Mawddach yn cynnig profiad bwyta eithriadol.

Hysbysiad

Mae'r Fwyty ar gau oherwydd yr argyfwng dros y Feirws 'Corona' Ffoniwch ein rhif ffon neu edrychwch ar www.facebook.com/bwytymawddach am fwy o wybodaeth.