Bwyty Mawddach Restaurant

Drwy gyfuno cynllunio traddodiadol a chyfoes gyda golygfa ddigymar dros foryd Mawddach a mynyddoedd Cader Idris, mae Bwyty Mawddach yn cynnig profiad bwyta eithriadol.

Hysbysiad

MAE'R FWYTY AR GAU AM GWYLIAU GAEAF NI, YN AIL AGOR I CINIO DYDD SUL AR Y 27FED IONAWR.