Bwyty Mawddach Restaurant

Drwy gyfuno cynllunio traddodiadol a chyfoes gyda golygfa ddigymar dros foryd Mawddach a mynyddoedd Cader Idris, mae Bwyty Mawddach yn cynnig profiad bwyta eithriadol.

Dathlwch y Nadolig a Noson
Galan yn Bwyty Mawddach!

Archebwch nawr ar gyfer Partis Nadolig,
Cinio Diwrnod Nadolig a Noson Galan.

I archebi cwblhewch ein ffurflen holi os gwelwch yn dda neu ffoniwch (01341) 421 752.

Hysbysiad

Mae'r Fwyty ar gau tan y 1af o Rhagfyr.