Bwyty Mawddach Restaurant

Drwy gyfuno cynllunio traddodiadol a chyfoes gyda golygfa ddigymar dros foryd Mawddach a mynyddoedd Cader Idris, mae Bwyty Mawddach yn cynnig profiad bwyta eithriadol.

Hysbysiad

Mae'r Fwyty ar gau o dydd Llun 23 Ebrill tan dydd Iau 10 Mai. Fydd y Fwyty yn ail agor ar nos Wener 11fed Mai.