Bwyty Mawddach Restaurant
 

Drwy roi'r pwyslais ar ddefnyddio cynnyrch lleol, ffres, mae Bwyty Mawddach yn cynnig bwydlen fodern a moethus sy'n cadw dwyster blas a symlrwydd y cynhyrchion tymhorol sydd ar gael.

Cinio
Dydd Iau - Dydd Sadwrn 12.00yp - 2.30yp

Cinio Nos
Dydd Iau - Dydd Sadwrn 6.30yp - 9.00yp

Cinio Dydd Sul
12.00yp - 2.30yp

Gwin