Bwyty Mawddach Restaurant
Rhodri and emsyl Rhodri and emsyl Rhodri and emsyl

Mae Bwyty Mawddach yn addas I gynnal seremoniau sifil mewn lleoliad ysblenydd I'ch diwrnod arbennig I siwtioch gofynion unigol.

Mae'r Bwyty yn gallu eistedd 75 o ymwelwyr I'r seremoni a'r brecwast priodas ac hyd at 200 o ymwelwyr ar gyfer bwffe a parti nos.

Llety hunan ddarpar ar gael gyferbyn a'r Bwyty, am fanylion pellach cysylltwch a www.mawddachcottages.com

Prisiau a Fwydlenni (PDF)

Llenwch y ffurflen holi neu ffoniwch 01341 421752 am fwy o fanylion.